Sanayide yeşil dönüşüm adımı

Mithat Yurdakul / ANKARA – Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na (AYM) uyum için gündeme aldığı Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nde süreç hızlanıyor. İhracatının yüzde 42’sini AB ile yapan Türkiye’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) geçişini ve üretimdeki sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülecek. SKDM’den en fazla etkilecek ülkelerden birisi olması öngörülen Türkiye’de sanayinin sürdürülebilir ve verimli yeşil dönüşümü desteklemeyi hedefleyen projenin toplam bütçesi, 450 milyon dolar olarak belirlendi.

KOBİ’lere kredi

Projenin birinci bileşeni kapsamında, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik 250 milyon dolar kredi kullandırılacak. Projenin ikinci bileşeni ise TÜBİTAK tarafından yürütülecek. 175 milyon dolarlık bütçesi olan ikinci bileşende, hibe ve geri ödenebilir finansman sağlanacak. Proje öncelikli olarak yeşil teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinde bulunan şirketleri hedefleyecek. Hedef kitleye KOBİ’lerin yanı sıra, büyük firmalar, konsorsiyumlar ve üniversiteler de dahil olacak. Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek 25 milyon dolarlık bütçeli bölümünde ise sanayide yeşil dönüşüme ilişkin ihtiyaçlar, sektör ve teknoloji bazında analiz edilecek, imalat sanayisi ve alt sektörlerde sertifikalı yeşil dönüşüm uzmanları yetiştirilecek.

Verimlilik ve inovasyon

Proje kapsamında, yenilenebilir enerji, atık yönetimi gibi alanlarda KOBİ’ler desteklenecek. TÜBİTAK tarafından yürütülecek faaliyetler kapsamında ise firmalara yeşil dönüşüm süreçlerinde teknoloji tabanlı çözümler sunulacak. Dünya Bankası tarafından desteklenecek proje uyarınca, çevre dostu olmak için iş modellerini, tedarik zincirlerini, ürün ve hizmetlerini gözden geçirmek isteyen KOBİ’lere teknik yardım sağlanacak. Projeyle firmaların elektrik ve su kullanım etkinliğinde artış, sirküle olmayan atıklarında azalma sağlanması öngörülüyor. Yapılacak çalışmalarla, desteklerden yararlanan firmaların enerji kullanımları ve atık üretimleriyle sanayi çıktıları karşılaştırılacak, yenilikçi yeşil verimlilik projeleri sayı bazında değerlendirilecek. Yeşil dönüşüm için verilecek TÜBİTAK destekleri, inşaat ve altyapı gibi faaliyetlerde kullanılmayacak, doğrudan Ar-Ge çalışmalarına aktarılacak. Programın hedeflerinden birisi de sürdürülebilir mal ve hizmetlerin yaratılmasına dayalı “yeşil inovasyon” olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir